Ouderbijdrage

Een belangrijke taak van de OR is het beheren van de ouderbijdrage. Hiervoor maakt de Ouderraad jaarlijks een begroting. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar er moet voldoende geld in kas zijn om alle activiteiten te kunnen organiseren. Daarom roept de OR iedereen op de ouderbijdrage te betalen. Ook een extra bijdrage is van harte welkom en wordt zeker goed besteed! 

De OR legt zijn begroting voor aan de medezeggenschapsraad en stelt elk jaar een financieel jaarverslag op waarin alle inkomsten en uitgaven worden verantwoord. Een samenvatting daarvan verschijnt in de Info. 

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak