Ouderbijdrage

Een belangrijke taak van de OR is het beheren van de ouderbijdrage. Hiervoor maakt de Ouderraad jaarlijks een begroting. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar er moet voldoende geld in kas zijn om alle activiteiten te kunnen organiseren. Daarom roept de OR iedereen op de ouderbijdrage te betalen. Ook een extra bijdrage is van harte welkom en wordt zeker goed besteed! 

De OR legt zijn begroting voor aan de medezeggenschapsraad en stelt elk jaar een financieel jaarverslag op waarin alle inkomsten en uitgaven worden verantwoord. Een samenvatting daarvan verschijnt in de Info. 

De Ouderraad is lid van de landelijke oudervereniging Verus. MR en OR kunnen met vragen bij deze vereniging terecht. Door middel van publicaties geeft deze oudervereniging voorlichting over alle ontwikkelingen in onderwijsland. De OR hoopt goed zichtbaar te zijn voor ouders en leerkrachten. 

U kunt OR-leden altijd aanspreken voor zaken rondom de activiteiten op school. Goede ideeën, nieuwe inzichten, creatieve invalshoeken: de Ouderraad hoort ze graag! Op de website stellen de OR-leden zich verder voor. U komt ons op school bijna dagelijks tegen. Maar we zijn ook bereikbaar per e-mail via or.pwab@pcboamersfoort.nl.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak