Burgerschap

Onze leerlingen krijgen een stevige basis om hun plek in de wereld in te nemen; als persoon en als wereldburger.

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

Om dit te bereiken, is het niet alleen belangrijk dat kinderen op kennisniveau aanbod ontvangen maar dat zij zelf actief aan de slag gaan en vaardigheden ontwikkelen om in de school voor alle kinderen een veilige en respectvolle omgeving  te creëren  die  tegelijkertijd kan dienen als  ‘oefentuin’ en model voor de Nederlandse  samenleving als geheel.  Daarnaast willen we kinderen ook een ‘oefentuin’ buiten de bekende en vertrouwde school aanbieden. We willen door middel van een duurzame samenwerking met zorgcentrum Nijestede kinderen in de echte wereld laten kennismaken en oefenen met het zijn van een goed medemens en wereldburger.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak