Aanmelden

Aanmelding en plaatsingsbeleid

In principe zijn alle kinderen welkom die naar onze school willen komen omdat ze 4 jaar zijn geworden, verhuizen of van school veranderen. Alle scholen van PCBO Amersfoort hanteren dezelfde afspraken voor het aannemen en plaatsen van nieuwe leerlingen. Meer informatie kunt u opvragen bij de directie of de administratie.

Met de invoering van de wet op passend onderwijs hebben wij vanaf het moment van aanmelding zorgplicht. Omdat ieder kind een eigen specifieke hulpvraag kan hebben onderzoeken we in nauw overleg met ouder(s)/verzorger(s) of onze school de juiste begeleiding kan bieden. Hiervoor is ons

Aanmelding van uw peuter of bijna-kleuter

Als u overweegt uw kind op onze school aan te melden kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding of een informatiebijeenkomst bezoeken om u te oriënteren. We laten u met veel plezier en trots onze school zien!

Aanmelding van uw kind na een verhuizing

Als u na verhuizing besluit uw kind aan te melden op onze school wordt de aanmelding altijd in behandeling genomen onder voorwaarde dat de betreffende groep niet vol is. We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Indien ouder(s)/verzorger(s) toestemming gegeven hebben, zoeken wij voorafgaand aan dit gesprek contact met de vorige school.

Afspraken bij tussentijdse wisseling van basisschool

Wilt u tussentijds wisselen van school? Neem dan gerust ook even contact met ons op. Er zijn in Amersfoort afspraken over tussentijds overstappen. We kunnen u daar in een gesprek meer over vertellen. Ook in onze schoolgids leest u er meer over.

Download het aanmeldingsformulier

Meer details in de schoolgids

2022-2023