Eureka leerconcept

We zijn trots. Trots op de manier waarop wij op de Prins Willem Alexanderschool onze leerlingen laten groeien. Laten bloeien. Elk kind is nieuwsgierig en heeft de behoefte om zich te ontwikkelen. We stimuleren kinderen hun eigen talenten te ontdekken en te gebruiken, en trots en blij te zijn om wat zij bereiken. Om tot groei en bloei te komen werken wij met een uniek concept: HET EUREKA CONCEPT. Met dit onderwijsconcept bereiden we de kinderen voor op hun toekomst als wereldburger. Ons onderwijsconcept bestaat uit vijf pijlers:

  1. Omarmen

Wij zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom, gezien en omarmd voelen. Waarbij een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen een groot goed is. Alleen zo kun je jezelf zijn en als kind open worden. Doordat kinderen veiligheid ervaren, zich gewaardeerd en gezien voelen, durven zij zichzelf te zijn en vanuit dat vertrouwen te groeien, zich te ontwikkelen en uiteindelijk te bloeien. Wij willen onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot een stabiele wereldburger die zich vanuit verbondenheid met de omgeving competent voelt, zelfvertrouwen heeft, kan samenwerken en vooral: weet wat hij wil. Dit vanuit de christelijke waarden naastenliefde, gelijkheid en rechtvaardigheid. Waar ieder kind als uniek individu kan bijdragen aan de wereld.

  1. Verwonderen

Kinderen kijken nog onbezorgd en onbevangen naar de wereld. Dat is een heel grote gave, die zij in hun weg naar volwassenheid te snel afl eren. Kijken door de ogen van een kind kan ongelofelijke rijkdom en kennis opleveren. Die onbevangen verwondering willen wij op school zo lang mogelijk koesteren en er gebruik van maken. Ons onderwijs is gebaseerd op verwondering en nieuwsgierigheid, met kinderen die geprikkeld worden om zelf te willen weten, te onderzoeken en te ontdekken.

  1. Vieren

Een feestje is altijd goed. Het maakt je blij en geeft je energie. Wij vieren op de PWA dagelijks een feestje: we leren de kinderen hun successen te vieren! Wij vieren dat je jezelf mag zijn, je eigen doelen stelt, je talenten ontwikkelt en daar vervolgens trots op en gelukkig mee bent. We vieren dat je goed kunt lezen, rekenen en spellen. We vieren hoe fi jn het is dat je er bent en wie je bent. Het vieren van succes geeft zelfvertrouwen en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Zo is de cirkel rond en omarmen we elkaar. 

  1. Verankeren

Om kinderen goed voor te bereiden op het doen van onderzoek, maar vooral ook op hun leven als wereldburger in onze maatschappij, vinden we het belangrijk dat onze kinderen de basisvaardigheden goed beheersen. Kinderen moeten goed kunnen rekenen, schrijven, spellen en lezen. Deze basisvaardigheden -of functionele vaardigheden- zijn voorwaardelijk, zijn een anker. Het is belangrijk voor de toekomst van uw kind. In ons onderwijsconcept hebben de basisvaardigheden een belangrijke plek. Waar de middag gereserveerd is voor ontdekkend leren, is de ochtend voor het goed leren beheersen van de basisvaardigheden. Die kennis delen we, op een moderne manier. De kinderen krijgen een heldere instructie en mogen daar zelfstandig mee aan de slag. Wij zijn er om de kinderen te helpen en coachen.

  1. Onderzoeken

Op onze school werken we vanuit onderzoek. Kinderen krijgen geen opdrachten, moeten niet doen ‘wat de juf zegt’, maar gaan ontdekken. Door deze onderzoekende manier van werken, de spannende invalshoeken en de gevarieerde opdrachten, voelen alle kinderen zich uitgedaagd. Vanuit die ontdekkingen willen wij de kinderen belangrijke standaard vaardigheden bijbrengen. De lessen bevatten steeds weer nieuwe uitdagingen: hoe komt een fossiel van een zeedier boven op een berg? Wie heeft Floris de Vijfde ontvoerd? Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken?

In onze ouderbrochure kunt u alles lezen over deze pijlers. Als u op de downloadknop in de afbeelding op deze pagina klikt, wordt de brochure geopend.

Wilt u uitgebreider lezen waarom we doen wat we doen en hoe ons concept theoretisch onderbouwd is, klik dan hier voor de theoretische onderbouwing.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak