Leerlingvolgsysteem

Wij volgen onze leerlingen gedurende de gehele tijd dat zij bij ons op school zitten. De schoolresultaten toetsen we deels door methodegebonden toetsen, maar we gebruiken ook een aantal methode-onafhankelijke toetsen van het Cito. Het Cito-LOVS gebruiken we om informatie te krijgen voor het geven van feedback en het bijsturen van het leerproces. De resultaten van de eindtoets en de overige toetsen van het Cito-LOVS gebruiken we mede om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen. We gebruiken hiervoor de analyses van de toetsresultaten van de laatste schooljaren. Op deze wijze willen wij werken aan een betere kwaliteit van ons onderwijs.

Meer details in de schoolgids

2023-2024