Medezeggenschapsraad

De MR is samengesteld uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR-leden vormen een  enthousiaste en betrokken groep mensen die er samen met de directie voor wil zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen, in het belang van de school en de kinderen.

De MR ziet voor zichzelf ook een belangrijke taak in het opvangen van signalen van ouders, personeelsleden en vanuit de samenleving.

U kunt de vergadering van de MR bijwonen, deze zijn openbaar. Ook kunt u contact opnemen met een van de onderstaande MR-leden.

Oudergeleding:

  • Linda de Geus
  • Jurgen Reij
  • Fleur Kingmans

Personeelsgeleding:

  • Marlies Mauve
  • Marissa Hazenberg
  • Ilona Zaagman

Documenten medezeggenschapsraad

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak