Identiteit

Wij omarmen elk kind om wie hij of zij is. Wij zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen, dat zij zichzelf kunnen zijn. In ons onderwijs bieden we veiligheid en ruimte waarin elk kind kan groeien en bloeien. Dit vanuit de christelijke waarden naastenliefde, gelijkheid en rechtvaardigheid. Waar ieder kind als uniek individu kan bijdragen aan de wereld. Jezus leefde ons dat al voor. Hij zei: “Laat de kinderen bij mij komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.” Lucas 18:16

Wij zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom, gezien en omarmd voelen. Waarbij een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen een groot goed is. Alleen zo kun je jezelf zijn en als kind open worden. Doordat kinderen veiligheid ervaren, zich gewaardeerd en gezien voelen, durven zij zichzelf te zijn en vanuit dat vertrouwen te groeien, zich te ontwikkelen en uiteindelijk te bloeien. Wij willen onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot een stabiele wereldburger die zich vanuit verbondenheid met de omgeving competent voelt, zelfvertrouwen heeft, kan samenwerken en vooral: weet wat hij wil.

Het Eureka Leerconcept

Op onze school komt ieder kind tot bloei