Communicatie

Op de PWA vinden we het heel erg belangrijk om goed contact te hebben met ouders. Samen staan we sterk rond een kind. We hebben elkaar daarin nodig. In onze tevredenheidspeilingen noemen ouders onze communicatie altijd als een erg sterk punt. We communiceren via geplande en georganiseerde momenten, maar de gesprekken tussendoor vinden we minstens zo belangrijk. Ook kunt u ons altijd benaderen voor een tussentijds gesprek.

We communiceren onder andere via:

De Info 

Dit is het informatieblad van onze school, dat twee wekelijks digitaal verspreid wordt. 

Ouderinformatieavond

Op de ouderinformatieavond, die wij houden aan het begin van het schooljaar, informeren wij de ouders over de werkwijze bij ons op school. Tijdens het schooljaar houden wij voor de ouders van de groepen 7 en 8 nog een extra informatieavond, die gaat over de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Startgesprekken

In één van de eerste weken van het schooljaar worden de startgesprekken gevoerd. Dit zijn gesprekken tussen de ouders, het kind en de nieuwe leerkracht. In dit gesprek vertelt u samen met uw kind ons zoveel mogelijk over uw kind. 

Spreekavond

Meerdere malen per jaar organiseren wij gespreksavonden. Op deze avonden kunt u samen met de leerkrachten de ontwikkelingen van uw kind bespreken. 

Rapporten

U ontvangt driemaal per jaar voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een rapport. De leerlingen van de groepen 1 en 2 ontvangen 2x per jaar een rapport. 

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak