Passend onderwijs

Zorg voor kinderen
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en maken we ze enthousiast voor nieuwe leerstof.

Belangrijk hierbij is dat alle kinderen succeservaringen opdoen, want dan staan zij volledig in hun kracht. Maar succeservaringen opdoen is minder vanzelfsprekend als de ontwikkeling op bepaalde gebieden wat minder verloopt. Daarom volgen we de kinderen nauwkeurig, zodat we ze tijdig de juiste hulp kunnen geven.

In het ondersteuningsplan van de school is uitgebreid terug te lezen hoe onze ondersteuning wordt vormgegeven.

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 geven alle basisscholen passend onderwijs. Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 30 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg.

De school en de ouder(s)/verzorger(s) bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van kind (en ouders) en school, wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend onderwijs.

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Met dit doel worden scholen gestimuleerd, gefaciliteerd en gecoacht bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school.

De onderwijsondersteuner van het SWV speelt hierbij een centrale rol. Deze biedt hulp aan nscholen bij de invulling van hun zorgplicht. Dat kan gaan om arrangementen voor extra ondersteuning op school of om het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer het passend onderwijsaanbod een plaatsing betekent op het speciaal (basis)onderwijs.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak