Zorg en ondersteuning

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en maken we ze enthousiast voor nieuwe leerstof.

Belangrijk hierbij is dat alle kinderen succeservaringen opdoen, want dan staan zij volledig in hun kracht. Maar succeservaringen opdoen is minder vanzelfsprekend als de ontwikkeling op bepaalde gebieden wat minder verloopt. Daarom volgen we de kinderen nauwkeurig, zodat we ze tijdig de juiste hulp kunnen geven.

In het ondersteuningsplan van de school is uitgebreid terug te lezen hoe onze ondersteuning wordt vormgegeven.

Meer details in de schoolgids

2023-2024