(Hoog) Begaafdheid

Uw kind is (hoog) begaafd en u zoekt een school die het onderwijs kan laten aansluiten bij uw zoon/dochter? Dan bent u bij ons aan het goede adres! Op de PWA vinden we het heel erg belangrijk dat we onderwijs geven dat aansluit bij uw kind. We beloven niet voor niets “op de PWA komt elk kind tot bloei!” We kijken daarom heel goed naar uw kind en zullen veel met u overleggen. Op deze manier zullen we een aanbod ontwikkelen dat aansluit bij uw zoon of dochter. 

We bieden standaard onder andere:

  • Compactlijn 1: We compacten het werk van kinderen tot 60%. De kinderen maken 60% van de reguliere lesstof en krijgt verder verdiepende en verbredende opdrachten. We compacten niet alleen in verwerkingsstof (opdrachten), maar natuurlijk ook in instructie.
  • Compactlijn 2: We compacten het werk van de kinderen tot 40%. De kinderen maken nog maar 40% van de reguliere lesstof en krijgen verder verdiepende en verbredende opdrachten. We compacten ook nu niet alleen in verwerkingsstof, maar ook in instructie.
  • Voor de kinderen van compactlijn 2 hebben we ook onze eigen plusklas. In de plusklas leren kinderen niet alleen leren, maar ook samenwerken door te werken aan projecten en ze leren hun mindset te veranderen zodat ze uitdagingen niet uit de weg gaan, maar leren doorzetten.
  • Kinderen die nog niet voldoende hebben aan de extra uitdaging die we hen op school bieden, kunnen vanaf halverwege groep 6 naar één van de plusklassen of masterclasses op de verschillende Voortgezet Onderwijs scholen.

Uitzonderlijk begaafde kinderen (IQ boven de 145)

Op onze school zitten ook een aantal kinderen met een uitzonderlijk hoog IQ. Bij deze kinderen stemmen we af op het kind. Deze kinderen compacten bijvoorbeeld tot wel 25% van de lesstof en de resterende tijd bieden we, in overleg met ouders en kind, ander uitdagend werk. We werken hierin samen met Femke Hovinga van Talentissimo. Femke is gespecialiseerd in het onderwijs aan uitzonderlijk begaafde leerlingen. We laten het onderwijs aansluiten op het individuele kind, maar we proberen ook te zoeken naar momenten waarin ontwikkelingsgelijken met elkaar aan de slag kunnen. Op deze manier ervaren ze dat zij dan misschien wel anders leren dan de meeste kinderen in de klas, maar dat zij niet de enige zijn hierin. Ze kunnen zich aan elkaar optrekken en verbinden. In het onderwijs aan deze kinderen is het overleg en de samenwerking met ouders essentieel. We stemmen af op het individu.

Elk kind is anders, ook elk (hoog) begaafd kind is anders. We nodigen u daarom van harte uit om het gesprek met ons aan te gaan om samen te onderzoeken wat voor uw kind belangrijk en nodig is.

Meer details in de schoolgids

2023-2024