Resultaten eindtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken alle leerlingen uit groep 8 de doorstroomtoets in plaats van een eindtoets. Met de Doorstroomtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. De doorstroomtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen.

Elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt voor 1 maart een voorlopig schooladvies. Hierin staat welk soort brugklas het beste past. De doorstroomtoets geeft een tweede advies. Valt de score hoger uit dan het schooladvies, dan stelt de school het schooladvies bij. Tenzij de school kan motiveren waarom dat niet in het belang van de leerling is.

De resultaten van de afgelopen vijf jaar op de eindtoets zijn als volgt:

Jaar              Schoolscore          Inspectienorm


2018             539,3                     534,3
2019             538,1                     535,7
2021             538,7                     534,5
2022             537,1                     534,8
2023             541,2                     534,9

Meer details in de schoolgids

2023-2024