Resultaten eindtoets

Alle leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken. Onze leerlingen maken de Centrale Eindtoets. Met de Centrale Eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd.De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen.

Elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt voor 1 maart een schooladvies. Hierin staat welk soort brugklas het beste past. De centrale eindtoets is een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of de school met het schooladvies in de goede richting zat. Maar het schooladvies telt het zwaarste.

De resultaten van de afgelopen vier jaar op de eindtoets zijn als volgt:

Jaar              Schoolscore          Inspectienorm


2016           537,4                   534,6
2017           536,8                   532,2
2018           539,3                   534,3
2019           538,1                   535,7

Meer details in de schoolgids

2018-2019