Missie

Op de Prins Willem Alexanderschool komen alle kinderen tot bloei!

In 287 voor Christus werd Archimedes op Sicilië geboren. Archimedes had een goede band met koning Hiëro. Van deze koning kreeg hij de opdracht om uit te zoeken of zijn nieuwe kroon wel van massief goud gemaakt was. Deze opgave leek onmogelijk, totdat Archimedes in bad zat.Daar bedacht hij de oplossing. Volgens de overlevering sprong hij uit bad, rende naakt door de straten terwijl hij ‘Eureka, eureka!’ riep. Grieks voor: ‘ik heb het gevonden!’ Archimedes was heel erg blij en opgewonden, hij had de oplossing gevonden, opeens snapte hij het.

In ons onderwijs gunnen we dit gevoel, het gevoel van dat het kwartje valt en de blijdschap daar omheen, aan onze kinderen. We prikkelen de kinderen, we stellen uitdagende vragen en we geven extra instructie. Vanuit deze nieuwsgierigheid gunnen we alle kinderen momenten waarin zij zich euforisch voelen, momenten waarin de lichtjes in hun ogen aangaan, momenten van triomf; echte Eureka momenten. Elk Eureka moment wordt gevierd, hoe klein het ook is!

Om tot groei en bloei te komen werken wij met een uniek concept: Het Eureka concept. Met dit onderwijsconcept bereiden we de kinderen voor op hun toekomst als wereldburger. Ons concept bestaat uit vijf pijlers: omarmen, verwonderen, vieren, verankeren, onderzoeken.

In onze ouderbrochure kunt u alles lezen over deze pijlers. Als u op onderstaande afbeelding klikt, wordt de brochure geopend.

Het Eureka Leerconcept

Op onze school komt ieder kind tot bloei