KiVa school

Samen maken we er een fijne school van!

KiVa is van oorsprong een Fins programma. KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn en het betekent tevens ‘leuke school’. Het programma is ontwikkeld aan de Universiteit van Turku en begon in 2007 als wetenschappelijk experiment op 78 scholen. KiVa behaalde uitstekende resultaten in Finland: pesten werd effectief tegengegaan en het welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van leerlingen namen sterk toe! Daarom won KiVa in 2009 de European Crime Prevention Award en in 2012 volgde de Policy Award van de Society for Research on Adolescence.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

De KiVa-aanpak werkt! KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak