Op de Prins Willem Alexanderschool wordt gewerkt volgens een uniek, in eigen beheer ontwikkeld leerconcept. Op deze website laten wij u graag zien hoe dat concept in elkaar steekt. We zijn trots op de manier waarop wij op de Prins Willem Alexanderschool onze leerlingen laten groeien en daardoor laten bloeien!

Het Eureka Leerconcept

Op onze school komt ieder kind tot bloei

Hoe kijken wij naar de kinderen

We zijn trots op de manier waarop wij op de Prins Willem Alexanderschool onze leerlingen laten groeien en daardoor laten bloeien. Dat doen wij door gebruik te maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid  van elk kind en de daaruit voortvloeiende behoefte om zich te ontwikkelen. Op onze school stimuleren we kinderen hun eigen talenten te ontdekken en te gebruiken, en trots en blij te zijn om wat zij bereiken. Daarom bieden we door middel van workshops of projecten brede talentontwikkeling. Voor kinderen die meerbegaafd of hoogbegaafd zijn, hebben we passend aanbod. 

Uw kind aanmelden?

We hebben nog plaats in verschillende groepen.  Neem contact op voor een kennismakingsgesprek!

Schoolgids 2023-2024

Alle informatie over onze school vindt u in de laatste versie van onze schoolgids.