Op de Prins Willem Alexanderschool wordt gewerkt volgens een uniek, in eigen beheer ontwikkeld leerconcept. Op deze website laten wij u graag zien hoe dat concept in elkaar steekt. We zijn trots op de manier waarop wij op de Prins Willem Alexanderschool onze leerlingen laten groeien en daardoor laten bloeien!

Het Eureka Leerconcept

Op onze school komt ieder kind tot bloei

Hoe kijken wij naar de kinderen

We zijn trots op de manier waarop wij op de Prins Willem Alexanderschool onze leerlingen laten groeien en daardoor laten bloeien. Dat doen wij door gebruikt te maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid  van elk kind en de daaruit voortvloeiende behoefte om zich te ontwikkelen. Op onze school stimuleren we kinderen hun eigen talenten te ontdekken en te gebruiken, en trots en blij te zijn om wat zij bereiken. Daarom bieden we door middel van workshops of projecten brede talentontwikkeling. Voor kinderen die meerbegaafd of (uitzonderlijk) hoogbegaafd zijn hebben we passend aanbod. 

Uw kind aanmelden?

We hebben plaats in de groepen 1 en 5. Voor kinderen die in 2019 en 2020 geboren zijn, hanteren wij een wachtlijst. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek!

Schoolgids 2022-2023

Alle informatie over onze school vindt u in de laatste versie van onze schoolgids.