Vragen, opmerkingen, klachten

We vinden het belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen of klachten naar school komt en deze bespreekt met de leerkracht. Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart. In de meeste gevallen kunnen we uw problemen oplossen, in een ander geval zullen we uitleggen waarom we op een bepaalde manier handelen. Realiseert u zich daarbij dat waar gewerkt wordt, misverstanden kunnen ontstaan of fouten worden gemaakt. Dat is bij ons niet anders. Komt u er met de leerkracht niet uit, meldt u zich dan bij de schoolleiding. Als er geen oplossing gevonden kan worden, kunt u een officiële klacht indienen. In de schoolgids vindt u hier meer informatie over.

Meer details in de schoolgids

2019-2020